Medisch Kinderhuis in Oostvoorne, start aanleg
Werk in uitvoering

Het terrein van het Medisch Kinderhuis van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs krijgt een facelift. De verouderde woonunits worden vernieuwd, het entreegebouw wordt groter en het terrein wordt opnieuw ingericht. Er wordt o.a. een ontmoetingsplein gerealiseerd tussen de woonunits. Een entreeplein wordt toegevoegd tussen de inrit, de parkeerplaats en de school. In het oude beukenbos wordt een speelplek gemaakt met een boomhut. Er is een start gemaakt met de aanleg van de speelplek voor de jongere kinderen ' de Kleine Arena' en het ontmoetingsplein!


entreewoonunitinaanleg

Entree woonunit in aanleg

kleinearenainaanleg

Kleine Arena in aanleg

stinzebeplantingintoekomstigspeelbos

Stinzebeplanting in toekomstig speelbos

 

 

 

knop_terug40pix