Eervolle vermelding prijsvraag RijnWaalpad

De inzending ‘Fietzo’ is beloond met een eervolle vermelding. De jury waardeert de manier waarop verschillende doelgroepen worden aangesproken.

Onze inzending Fietzo is specifiek gericht is op alle mogelijke gebruikers van het fietspad. Door een eenvoudig spelconcept wordt het fietsen leuk gemaakt. De aantrekkelijke servicekiosks langs de route geven het spel en de route identiteit.

afb-0

Het RijnWaalpad is een snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. De 15,8 kilometer lange route gaat beide steden verbinden en ontsluit het middengebied van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.


Link: Info Rijnwaalpad

Om het RijnWaalpad een kwalitatieve impuls te geven, wordt er gezocht naar innovatieve ideeën.
De jury heeft de ontwerpen beoordeeld op de volgende criteria:

- de relatie met de werkelijke route van het RijnWaalpad;
- de mate van uitnodiging tot fietsgebruik;
- de verbetering van de route op het punt van de vijf hoofdeisen voor fietsroutes, namelijk comfort, samenhang, veiligheid, aantrekkelijkheid en directheid;
- de verbetering van het kwaliteitsimago van de route en de relatie met duurzaamheid;
- de innovativiteit en de haalbaarheid van het idee;
- de mate van kwaliteit en creativiteit van de inzending.


1-conceptfietzo

Concept Fietszo


3-waarfietzo

Locatie Fietszo


4-kioskfaciliteitenfietzo

Faciliteiten Kiosk Fietszo


5-kioskfietzo

Kiosk Fietzo


knop_terug40pix