focus_uitkijk   Focus

Elke ontwerpopgave zien we als een kans om de unieke kwaliteiten van een gebied, plek of object zichtbaar te maken. Ons werk kenmerkt zich door een symbiose van aandachtsvelden die ons persoonlijk boeien: 

- de landschappelijke betekenis van gebieden;

- de beeldende kwaliteit van gebouw en buitenruimte;

- stedenbouw met een uitgesproken architectonische expressie.

 

focus_balonvaart    Multidisciplinair

Ontwerpopgaven benaderen we vanuit zowel een landschappelijke als stedenbouwkundige en kunstzinnige invalshoek. Wij maken o.a.: landschappelijke inpassingen, inrichtingsplannen, uitbreidingsplannen, ontwikkeling en kwaliteitsvisies, begeleiding kunstprojecten in openbaar gebied, landschapsplannen en stedenbouwkundige plannen.

 

walvis    Creativiteit, inspiratie

Een inspirerende samenwerking met opdrachtgevers, een open, creatieve blik op de ontwerpopgave en maatwerk in het planproces zijn volgens ons de basis van een goed ontwerp. Een reis naar Australië heeft de fascinatie voor walvissen veroorzaakt. De walvis staat onder andere voor creativiteit, intuïtie en inspiratie. Eigenschappen waaraan we hechten in ons werk.


knop_terug40pix