sinta_oprichters  Oprichters

Atelier Walvis is opgericht op 1 augustus 2006 door Sinta Komala (landschap en buitenruimte). Samen met Anton Gregoire (stedenbouw en beeldende kunst) ontstond het idee voor dit multidisciplinaire ontwerpatelier. We willen inspirerende, prikkelende en authentieke ontwerpen realiseren.

 

anton_oprichters   Wens samenwerking

Met Atelier Walvis is de wens in vervulling gegaan om onze kennis en ervaring intensiever te combineren. Door een gezamenlijk verleden bij verschillende bureaus, waaronder Kuiper Compagnons in Rotterdam, vormen we een ervaren, hecht en slagvaardig team. Ontwerpopgaven benaderen we vanuit zowel een landschappelijke als stedenbouwkundige en kunstzinnige invalshoek.

 

Singel_Schilderatelier-w550   Onverwachte mogelijkheden

Tijdens het planproces hechten we aan een goede samenwerking, heldere communicatie en maatwerk. We vinden de gesprekken met onze opdrachtgevers belangrijk. Een open dialoog met alle betrokkenen is onderzoekend om totde kern van de opgave te komen. Vaak leidt dat in de zoektochten naar ideeën tot onverwachte mogelijkheden!


knop_terug40pix